KNT-Net

Kunnassamme toimii vuodesta 2007 lähtien osuuskunnan omistama kuituverkko - KNT-Net - joka tarjoaa kuituyhteyttä koko Kruunupyyn alueella. Osuuskunta KNT-Net perustettiin Seljsissä 2.5.2007 ja lokakuussa 2008 käynnistyi optisen kuituverkon rakentaminen. Tänään – 10 vuotta myöhemmin – KNT-Netin kuituverkko kattaa miltei koko Kruunupyyn kunnan, mikä tarkoittaa, että n. 90 %:lla kunnan talouksista on mahdollisuus liittyä kuituverkkoon. KNT-Netiin kuuluu tällä hetkellä n. 730 liitettyä taloutta, kiinteistöyhtiötä, asuntoa, seurakuntaa sekä yritystä. KNT-Net ei myy omia palveluja - kuten internet -yhteyttä, IPTV -palvelua tai puhelintekniikkaa - vaan ostaa tällä hetkellä kyseiset palvelut JNT:ltä. Kruunupyyn kunta on ollut aktiivisesti mukana tukemassa KNT-Netiä intensiivisen suunnittelu- ja rakennustyön aikana.

Linkki KNT-Net sivulle.