Jätehuolto

ekopunkt

Ab Ekorosk Oy hoitaa jätehuollon kunnassa. Karkea- ja ongelmajätteiden vastaanottoa varten neljä hyötykäyttöasemaa sekä useat ekopisteet ovat kuntalaisten käytettävissä. Jokainen kiinteistö on liitettävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen talousjätteen osalta. Talousjäte on lajiteltava biologiseen jakeeseen ja energiajakeeseen, mustiin ja valkoisiin pusseihin.

Pohjanmaan jätelautakunta tekee päätökset mm jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä, jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä määräajaksi, jne. Hakemus- ja ilmoituslomakkeita sekä lisätietoja löytyy Ekoroskin ja Pohjanmaan jätelautakunnan verkkosivuilta.