Jäteveden käsittely

avlopp.jpgHaja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyn on täytettävä valtioneuvoston 15.3.2011 voimaan tulleen asetuksen (209/2011) vaatimukset.

Lisätietoja jätevedenkäsittelystä haja-asutusalueilla:

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)

Ympäristöministeriö