Lomakkeet

Hakemus- ja ilmoituslomakkeita eri tarkoituksiin löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta

Muun muassa seuraavat lomakkeet löytyvät:

- Ympäristölupahakemus
- Rekisteröintimenettely (energiantuotantolaitos, polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat)
- Ilmoitus vesirakennustyöstä
- Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet (mm patterointi-ilmoituslomake)
- Vesihuollon rahoitustukien hakemuslomakkeet
- Selvitys jätevesijärjestelmästä, käyttö- ja huolto-ohje sekä päiväkirja
- Valvonta- ja kuormitustietolomakkeet (mm vuosiyhteenvedot)