Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain (86/2000)  28 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa.Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:ssä on tarkemmin määritelty mitkä toiminnat ovat ympäristölupavelvollisia. Kunnallinen ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:ssä mainittujen toimintojen ympäristölupa-asiat.

Ympäristöluvan hakemuslomakkeet sekä täyttöohjeet löytyvät valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi