Barn & utbildning

Daghem och förskolor

8 daghem och 5 förskolor finns belägna i kommunen.

Skolor

Kommunens grundläggande utbildning omfattar fem skolor, av vilka fyra i åk 1-6 och en i åk 7-9. Ådalens skola åk 7-9 och gymnasiet finns i Kronoby.

Stipendier ur Kronoby kommuns allmännyttiga fond

Stipendier för yrkesutbildning finns varje år att sökas ur Kronoby kommuns allmännyttiga fond.  Ansökningstiden kommer under våren att kungöras på kommunens webbplats.

Stipendier om 50 € fördelas till ungdomar i åldern 16-18 år som per 31 januari har Kronoby kommun som sin hemkommun och som studerar på andra stadiet eller på folkhögskola.