Barn & utbildning

Daghem, gruppfamiljedaghem och förskolor

9 daghem och 5 förskolor finns belägna i kommunen.

Skolor

Kommunens grundläggande utbildning omfattar åtta skolor, av vilka två ger undervisning i åk 1-4, fem i åk 1-6 och en i åk 7-9. Ådalens skola åk 7-9 och gymnasiet finns i Kronoby.

Stipendier åt studeranden

Om du studerar på annan ort, lönar det sig att vara mantalsskriven i Kronoby kommun. Du kan nämligen ansöka om stipendium för dina studier. Närmare upplysningar ger ekonomichef Pamela Kjellman, fornamn.efternamn@kronoby.fi.

Stipendiet kan sökas från 1.2 till 30.4.2017.

Kriterier för stipendiet är:

  • sökandens mantalskommun bör vara Kronoby under ansökningstiden 1.2 - 30.4
  • studerar vid universitet, högskola eller yrkeshögskola
  • ej fått stipendiet 4 gånger tidigare

 

Stipendier ur Kronoby kommuns allmännyttiga fond

Stipendier för yrkesutbildning finns varje år att sökas ur Kronoby kommuns allmännyttiga fond.  Ansökningstiden kommer under våren att kungöras på kommunens webbplats.

Stipendier om 50 € fördelas till ungdomar i åldern 16-18 år som per 31 januari har Kronoby kommun som sin hemkommun och som studerar på andra stadiet eller på folkhögskola.