Bildningskansliet

Målsättning för bildningssektorn:
Kvalitativ högstående småbarnspedagogik, undervisning, biblioteksservice och utbud på fri bildning. Fastigheterna för förskolor, daghem, skolorna och biblioteken fyller dagens normer.

Under bildningssektorn finns följande resultatområden:
Administration
Småbarnspedagogik och förskoleundervisning
Grundläggande utbildning
Gymnasium
Bibliotek
Medborgarinstitut
Folkhögskola
Specialanslag för undervisning

Bildningskansliet är beläget i den södra delen av kommungården. På kansliet arbetar
bildningschef Tony Widjeskog, chef för småbarnspedagogik och förskola Carina Ahlström, avdelningssekreterare Johanna Jakobsson, kanslist Simon Riska, speciallärare Denice Hansson och skolpsykolog Erica Ivars.

 

Position Namn GSM
Bildningschef Tony Widjeskog 040 6610 169
Tf. Dagvårdschef Erica Nygård 040 6415 986
Avdelningssekreterare Johanna Jakobsson 040 7142 158
Kanslist Simon Riska 040 7142 155
Skolpsykolog Erica Ivars 050 3135 458
Speciallärare Denice Hansson 050 5149 333
Fax   06 8352 442
E-post fornamn.efternamn @kronoby.fi