Skolskjuts

Förändringarna i skolskjutsen för läsåret 2018-2019 härrör sig främst till att Norrby och Småbönders skolors verksamhet lagts ner, men förnyandet av linjetrafiktillstånden, som NTM-centralen beviljar, har också medfört någon enstaka förändring i skolskjutsen. I det stora hela är skolskjutsen ordnad som föregående läsår.

Principer för skolskjutsar

Tidtabell

Tidtabeller för skolbussar (kontrolleras i augusti 2018 innan skolstart)

Tidtabeller för skoltaxi (kontrolleras i augusti 2018 innan skolstart)

Rutter

Tidig morgonrutt

Småbönders - Högnabba - Kortjärvi - Terjärv kk - Granöby - Vibergs - Krasslandet - Viitavesi - Loulus - Kronoby skolcentrum (Inga förändringar - korrekt 2018-2019)

Morgon

Wistbacka - Småbönders - Högnabba - Hackas - Terjärv skola - Granöby - Krasslandet - Emet - Viitavesi - Loulus - Drycksbäck - Kronoby skolcentrum (Informationen uppdateras i augusti innan skolstart. Korrekt info har skickats via Wilma till berörda vårdnadshavare.)

Småbönders - Högnabba - Djupsjöbacka - Kortjärvi - Terjärv skola - Hästbacka - Kolam - Fröjdö - Kronoby skolcentrum (Linjen startar i Högnabba. Tidtabellen uppdateras i augusti innan skolstart.  Korrekt info har skickats via Wilma till berörda vårdnadshavare.)

Mellanturer

Småbönders - Högnabba - Kortjärv - Terjärv skola 
(Uppdateras i augusti innan skolstart)

Terjärv skola - Kortjärv - Högnabba - Småbönders - Wistbacka - Ollasmosa 
(Uppdateras i augusti innan skolstart)

Eftermiddag

Kronoby skolcentrum - Loulus - Viitavesi - Emet - Krasslandet - Vibergs - Granöby - Terjärv kk - Högnabba - Svartsjö - Storbacka - Småböners (Inga förändringar)

Kronoby skolcentrum - Drycksbäck - Emet - Krassland - Terjärv skola - Högnabba - Småbönders - Wistbacka (Inga förändringar)

Kronoby skolcentrum - Fröjdö - Kolam - Hästbacka - Terjärv skola - Kortjärv - Högnabba - Småbönders (Inga förändringar)