Skolskjuts

Förändringarna i skolskjutsen för läsåret 2018-2019 härrör sig främst till att Norrby och Småbönders skolors verksamhet lagts ner, men förnyandet av linjetrafiktillstånden, som NTM-centralen beviljar, har också medfört någon enstaka förändring i skolskjutsen. I det stora hela är skolskjutsen ordnad som föregående läsår.

Principer för skolskjutsar

Tidtabell

Tidtabeller för skolbussar (uppdaterad måndag 13.8.2018)

Tidtabeller för skoltaxi (uppdaterad 10.8.2018)