Skolskjuts

Principer gällande skolskjutsar till skolor inom bildningsväsendet, godkänd 26.8.2010 av bildningsnämnden och uppdaterad 28.9.2016.

Principer för skolskjutsar

Tidtabell

Tidtabeller för skolbussar

Tidtabeller för skoltaxi

Rutter

Tidiga morgonturer till skolan

Karleby busstation - Riksväg 13 busshplats efter Ventusvägens korsning - Sandbacka - Nedervetil skola - Murick - Brännkärr - Merjärv - Kronoby skolcentrum

Småbönders - Högnabba - Kortjärvi - Terjärv kk - Granöby - Vibergs - Krasslandet - Viitavesi - Loulus - Kronoby skolcentrum

Morgonturer till skolan

Wistbacka - Småbönders - Högnabba - Hackas - Terjärv skola - Granöby - Krasslandet - Emet - Viitavesi - Loulus - Drycksbäck - Kronoby skolcentrum

Småbönders - Högnabba - Djupsjöbacka - Kortjärvi - Terjärv skola - Hästbacka - Kolam - Fröjdö - Kronoby skolcentrum

Norrby - Hopsala - Holman -  Bråtö - Kronoby skolcentrum

Söderpåras - Påras skola - Kronoby skolcentrum

Åivo - Pelo - Skriko - Åbacka - Nedervetil skola - Brännkärr - Merjärv - Kronoby skolcentrum

Vestersund - Högnäs - Pirttiniemi - Emmes -  Nedervetil skola - Norrpåras - Påras skola - Kronoby skolcentrum

Skutnabba - Kulon - Jeussen - Kivjärv - Åsbacka - Drycksbäck - Söderby skola - Höglund - Merjärv - Påras skola - Kronoby skolcentrum

Bäcklandet - Påras skola - Överby - Kronoby skolcentrum

Mellanturer från skolan

Slottebo - Kronoby skolcentrum - Bråtö - Norrby

Nedervetil skola - Salobacka - Kohmo - Brännkärr

Påras skola - Söderpåras - Norrpåras - Fröjdö - Djytihagan - Bäcklandet

Småbönders - Högnabba - Kortjärv - Terjärv skola

Terjräv skola - Kortjärv - Högnabba - Småbönders - Wistbacka - Ollasmosa

Eftermiddagsturer från skolan

Kronoby skolcentrum - Bråtö - Holman - Hopsala - Norrby

Påras skola - Kronoby skolcentrum - Söderpåras - Norrpåras - Skutnabba - Jeussen - Snåre - Drycksbäck

Kronoby skolcentrum - Salobacka - Murickvägen - Nedervetil skola - Pirttiniemi - Vestersund

Kronoby skolcentrum - Kohmo - Riksväg 13

Kronoby skolcentrum - Överby - Påras skola - Bäcklandet - Pelo - Åbacka - Skriko - Åivo - Karleby

Kronoby skolcentrum - Loulus - Viitavesi - Emet - Krasslandet - Vibergs - Granöby - Terjärv kk - Högnabba - Svartsjö - Storbacka - Småböners

Kronoby skolcentrum - Drycksbäck - Emet - Krassland - Terjärv skola - Högnabba - Småbönders - Wistbacka

Kronoby skolcentrum - Fröjdö - Kolam - Hästbacka - Terjärv skola - Kortjärv - Högnabba - Småbönders

Innehåller även linjeturer