Ämneslärare matematik och fysik

Lediganslås att sökas en tillsvidare anställning som ämneslärare i matematik och fysik vid Ådalens skola, med undervisning i åk 7-9. Anställning från 1.8.2018.

Vi söker en person lämplig person med rätt utbildning som kan ersätta vår mångårige ämneslärare i matematik och fysik, då hon avgår med pension.

Behörighet och lön bestäms utgående från UKTA.
 
Ansökningstid 6.5 - 16.5.2018.

Ansökningarna skickas till kronoby.kommun@kronoby.fi med ämnet ”Ansökan, ämneslärare” .
Ansökan kan även skickas i pappersform till:
Kronoby kommun/ Bildningskansliet
Säbråvägen 2, 68500 Kronoby.
Märk kuvertet: ”Ansökan, ämneslärare”

För mer information, kontakta:
Ådalens rektor Tom Forsström, 050 3511 148
Bildningschef Tony Widjeskog, 040 661 0169