Ämneslärare matematik och fysik

Lediganslås att sökas en tidsbestämd anställning som ämneslärare i matematik och fysik vid Ådalens skola, med undervisning i åk 7-9. Anställning från 1.8.2018-31.7.2019. Tjänsten kan eventuellt komma att lediganslås som tillsvidare i senare skede. 

Behörighet och lön bestäms utgående från UKTA. 
 
Ansökningstid fram till läsårets början 14.8.2018, eller så länge annonsen syns på webbsidan. 

Kontakta:
Ådalens rektor Tom Forsström, 050 3511 148
Bildningschef Tony Widjeskog, 040 661 0169, tony.widjeskog@kronoby.fi