Lektionstider

Skolornas lektionstider

Centralskolan  
lektionstider med raster
09.00 - 09.50  
10.00 - 10.45  
11.15 - 12.00  
12.10 - 12.55  
13.15 - 14.00  
14.15 - 14.55  
 
Påras skola Nedervetil skola
 lektionstider med raster
08.55 - 09.40 08.30 - 09.15
09.55 - 10.40 09.30 - 10.15
11.10 - 11.55 09.30 - 10.15
12.05 - 12.45 10.30 - 11.15
13.00 - 13.45 11.45 - 12.30
14.00 - 14.45 12.45 - 13.30
  13.30 - 14.15
  
 Söderby skola  
lektionstider med raster
 08.30 - 09.15  
 09.40 - 11.10  
 11.45 - 12.30  
 12.40 - 14.15  
  
Terjärv skola 
lektionstider med raster
08.10 - 08.55
09.20 - 10.50
11.30 - 12.15
12.35 - 13.20
13.25 - 14.10
 
Ådalens skola 
lektionstider med raster
09.05 - 09.10 morgonsamling
09.10 - 10.20
10.40 - 11.50 åk 7
10.35 - 11.45 åk 8
10.30 - 11.40 åk 9
12.25 - 13.35
13.50 - 15.00
  
Kronoby gymnasium
07.55 - 09.05
09.15 - 10.25
11.00 - 12.10
12.20 - 13.30
13.50 - 15.00