Projekt inom bildningsväsendet

Projektet Edu Arena

Kunnig

Kronoby kommun är administrativ ledare för det statsunderstödda projektet Edu Arena som ingår i Undervisnings- och kulturministeriets program Kunnig.

Projektet Edu Arena startade den 13.8.2010 och den nuvarande projekttiden löper ut juni 2017. Projektkoordinator är Katarina Barkar.

För mer information besök projektets egen webbsida eduarena.fi eller kontakta Katarina Barkar på telefon 040 722 8925.