Skolanmälan

Skolanmälan sker genom att vårdnadshavarna fyller i den hemsända blanketten med anvisad närskola enligt gällande lagstiftning och bildningsnämndens och svenska skolsektionens principer och skickar den till bildningskansliet. Alla elever, även de som väljer att gå i finska skola, får att förslag till närskola i Kronoby kommun eftersom bildningskansliet inte kan, på basis av elevens namn eller annat, veta om eleven väljer svensk eller finsk skola.

Nedan olika filer med blanketter för mera information. Blanketterna fås även från bildningskansliet,
Anita Junell tel. 040 7142 159 e-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi

Anhållan om att gå i annan skola
Filen ”anhållan om att få gå i annan skola” innehåller en blankett för de elever som anhåller om att gå i annan skola än anvisad närskola.

Uppskovsblankett
Filen ”uppskovsblankett” innehåller en blankett för de elever som anhåller om  uppskov med skolstarten.

Meddelande om skolplats
Filen ”meddelande om skolplats” innehåller blanketten som eleverna har fått med anvisad närskola.

Suomenkieliset oppilaat
Filen ”suomenkieliset oppilaat” innehåller en blankett  för de elever som önskar gå i finsk skola i Karleby eller Kaustby.

Tiedosto ”suomenkieliset oppilaat” on niitä oppilaita varten jotka haluavat käydä suomenkielistä koulua Kokkolassa tai Kaustisella.