Skolanmälan

Skolanmälan görs genom att vårdnadshavarna fyller i skolanmälan-blanketten som hittas i Wilma under fliken blanketter. Anmälan via Wilma är möjlig under tiden 18.1-3.2.2019. I blanketten framkommer vilken närskola eleven anvisas. Förslaget grundar sig på gällande lagstiftning samt bildnings- och fritidsnämndens och svenska skolsektionens principer. Alla elever, även de som väljer att gå i finsk skola, får ett förslag till svenskspråkig närskola i Kronoby kommun eftersom bildningskansliet inte kan veta vem vill välja svensk eller finsk skola.

Det är även möjligt för vårdnadshavarna att anmäla sitt barn till skolan genom att skriva ut en pappersblankett och skicka in den till bildningskansliet. I första hand önskar vi dock att anmälan sker via blanketten i Wilma.  

Blanketter att skriva ut hittas här nedan. Det är också möjligt att få blankett från bildningskansliet. 

Tilläggsinformation:
Tony Widjeskog, bildningschef, 040 6610 169,
Johanna Jakobsson, avdelningssekreterare, 040 7142 158
e-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi

Anhållan om att gå i annan skola
Filen ”anhållan om att få gå i annan skola” innehåller en blankett för de elever som anhåller om att gå i annan skola än anvisad närskola.

Uppskovsblankett
Filen ”uppskovsblankett” innehåller en blankett för de elever som anhåller om  uppskov med skolstarten.

Meddelande om skolplats
Filen ”meddelande om skolplats” innehåller blanketten som eleverna har fått med anvisad närskola.

Suomenkieliset oppilaat
Filen ”suomenkieliset oppilaat” innehåller en blankett  för de elever som önskar gå i finsk skola i Karleby eller Kaustby.

Tiedosto ”suomenkieliset oppilaat” on niitä oppilaita varten jotka haluavat käydä suomenkielistä koulua Kokkolassa tai Kaustisella.