Skolornas elevstatistik

Statistik 2018-2019

Skola / Åk 1 2 3 4 5 6 Totalt
Centralskolan

19

37 18 29 34 28 165
Nedervetil skola 21 20 24 23 20 12 120
Terjärv skola 20 21 23 18 19 22 123
Söderby skola 7 3 3 3 5 2 23
Påras skola 3 11 8 11     33
Totalt 70 92 76 84 78 64 464
    7   8   9  
Ådalens skola   81   87   63 231
Grundläggande
utbildning totalt
            695
    I   II   III  
Kronoby gymnasium   50   73   57 180

Prognos 2019-2025

Skola åk 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Ettor är födda   2012 2013 2014 2015 2016 2017
Centralskolan 1-6 195 183 176 179 154 158
Nedervetil skola 1-6 129 131 119 115 115 108
Söderby skola 1-6 23 27 27 25 25 26
Terjärv skola 1-6 124 125 126 120 115 119
TOTALT 1-6 471 466 448 439 409 411
Ådalens skola 7-9 232 222 230 247 262 246
TOTALT ÅK 1-9   703 688 678 686 671 657