Skolornas elevstatistik

Statistik 2018-2019

Skola / Åk 1 2 3 4 5 6 Totalt
Centralskolan

19

37 18 29 34 28 165
Nedervetil skola 21 20 24 23 20 12 120
Terjärv skola 20 21 23 18 19 22 123
Söderby skola 7 3 3 3 5 2 23
Påras skola 3 11 8 11     33
Totalt 70 92 76 84 78 64 464
    7   8   9  
Ådalens skola   81   87   63 231
Grundläggande
utbildning totalt
            695
    I   II   III  
Kronoby gymnasium   50   73   57 180

Prognos 2019-2025

Elevprognos

Elevprognos