Anmälan till förskola

Nötskal pärmFörskoleundervisningen är obligatorisk från 1.8.2015. Lagen om grundläggande utbildning (1040/2014) har ändrats till den del den gäller deltagande i förskoleundervisning. Året innan läroplikten uppkommer ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås (Lag om grundläggande utbildning 26 a §).

Förskolebarnen anvisas i regel en förskoleplats i den närmaste förskolan, utgående från barnens hemadress.

Anmälan till förskolan sker via Wilma

Blanketten är öppen 18.2 - 3.2.2019. De barn som önskar erhålla finskspråkig förskoleundervisning anvisas plats i Karleby eller Kaustby.

Småbarnspedagogik före och efter förskolan ordnas i samband med förskolan. Ansökan om småbarnspedagogisk verksamhet blanketten returneras till respektive ledare för småbarnspedagogik och förskola.

Kontaktuppgifter till förskolornas ledare:

Kronoby Slottebo förskola Magdalena Vattuaho 040 6415 986
  Jeussen förskola Yvonne Rönnqvist 050 1930 853
Nedervetil Solrosens förskola Yvonne Rönnqvist 050 1930 853
Terjärv Daggkåpans förskola Susanne Högkvist 050 1930 859

 

Blanketter

Principer för anvisande av närförskola

Ansökan om småbarnspedagogisk verksamhet