Anmälan till förskola

Nötskal pärm

Anmälan till förskolan sker via Wilma
Inloggningsuppgifter skickas hem per brev som postas senast 20.1.2020.

Blanketten är öppen 22.1. - 10.2. kl.15.00. De barn som önskar erhålla finskspråkig förskoleundervisning ansöker själv om plats i Karleby eller Kaustby.

Småbarnspedagogik före och efter förskolan ordnas i samband med förskolan. Ansökan om småbarnspedagogisk verksamhet blanketten returneras till respektive ledare för småbarnspedagogik och förskola.

Kontaktuppgifter till förskolornas ledare:

Kronoby Slottebo förskola Anne-Mie Ranta 050 9130 854
  Jeussen förskola Yvonne Rönnqvist 050 1930 853
Nedervetil Solrosens förskola Yvonne Rönnqvist 050 1930 853
Terjärv Daggkåpans förskola Susanne Högkvist 050 1930 859
  Småbo förskola Susanne Högkvist 050 1930 859

 

Blanketter

Principer för anvisande av närförskola

Ansökan om småbarnspedagogisk verksamhet