Anmälan till förskola

Nötskal pärmFörskoleundervisningen är obligatorisk från 1.8.2015. Lagen om grundläggande utbildning (1040/2014) har ändrats till den del den gäller deltagande i förskoleundervisning. Året innan läroplikten uppkommer ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås (Lag om grundläggande utbildning 26 a §).

Förskolebarnen anvisas i regel en förskoleplats i den närmaste förskolan, utgående från barnens hemadress, men också på basis av behovet av småbarnspedagogik utöver förskola.

Anmälan till förskolan sker via Wilma

Blanketten är öppen 12.2 - 18.2.2018. De barn som önskar erhålla finskspråkig förskoleundervisning anvisas plats i Karleby eller Kaustby.

Småbarnspedagogik före och efter förskolan ordnas i samband med förskolan. Ansökan om småbarnspedagogisk verksamhet blanketten returneras senast 19.2.2018 till respektive dagvårdsledare/ daghemsföreståndare.

Bildningsnämndens principer för anvisande av närförskola finns här under.

Kontaktuppgifter till förskolornas dagvårdsledare/daghemsföreståndare:

Kronoby Slottebo förskola Veronica Forsén 040 6415 986
  Jeussen förskola Solveig Enbacka 040 1965 271
Nedervetil Solrosens förskola Yvonne Rönnqvist 050 1930 853
Terjärv Daggkåpans förskola Susanne Högkvist 050 1930 859
Småbönders Småbo förskola Susanne Högkvist 050 1930 859

Höstterminen inleds 14.8.2018

Blanketter

Principer för anvisande av närförskola

Ansökan om småbarnspedagogisk verksamhet