Jeussen förskola

jeussen

Jeussbyvägen 3
68500 KRONOBY

Daghemsföreståndare

Solveig Enbacka
040 1965 271
fornamn.efternamn@kronoby.fi

Verksamhet

Förskola måndag – torsdag och dagvård utöver förskola.

Mål och värderingar

I vårt daghem vill vi att barnen skall bli trygga och självständiga.
Vi lär oss genom lek och nyfikenhet.
Vi vill att varje barn skall känna sig betydelsefullt och få utvecklas enligt sina egna förutsättningar.
Vi vill att barnet skall lära sig att lyssna och samtala och använder oss ofta av rim, ramsor, sånger, lekar och sagor.

Vi samarbetar med Söderby skola. Under vårterminen besöker förskolebarnen skolan några gånger och då är vi tillsammans med klass 1 och 2.
Vi följer kommunens läroplan för förskoleundervisningen samt planen för småbarnspedagogik för de yngre barnen.

Hos oss är det viktigt

Att ha barnet i centrum
Att alla barn blir sedda och hörda
Att ha ett gott samarbete med barnens föräldrar

Personal
040 7214 197

jeussen.daghem (a) kronoby.fi