Slottebo förskola

slotteboIdrottsvägen 9
68500 KRONOBY

Dagvårdsledare

Magdalena Vattuaho
040 6415 986
fornamn.efternamn@kronoby.fi

Verksamhet

Förskola och småbarnspedagogik utöver förskola

Förskolegruppen Bamse-Skalman

Mål och värderingar

Vi vill att barnet skall utvecklas till en självständig, nyfiken, trygg och fantasifull människa.
Leken har en central roll i vår verksamhet. I vårt arbetssätt utgår vi från barnets egen personlighet och tar tillvara barnets idéer och intressen genom tema-arbete och projekt.
Förskolebarnen arbetar utgående från språkprogrammet Trulle och vardagsmatematik används inom hela daghemmet.
Vi vistas mycket ute i naturen, där vi genom lekar, iakttagelser och diskussioner tillsammans med barnen vill lära dem upptäcka naturens skönhet och möjligheter.
Vi betonar vikten av att röra på sig, vi håller jumppastunder, skidar, skrinnar mm.
Vi följer kommunens läroplan i förskoleundervisningen samt planen för småbarnspedagogik för de yngre barnen.

Bamse-Skalman
040 7142 194
skalman (a) kronoby.fi