Slottebo förskola

slotteboBamse-Skalman
Idrottsvägen 9
68500 KRONOBY

Daghemsföreståndare
Anne-Mie Ranta
050 9130 854
förnamn.efternamn@kronoby.fi

Verksamhet

Förskola och småbarnspedagogik utöver förskola

Mål och värderingar

Vi vill att barnet skall utvecklas till en självständig, nyfiken, trygg och fantasifull människa.
Leken har en central roll i vår verksamhet. I vårt arbetssätt utgår vi från barnets egen personlighet och tar tillvara barnets idéer och intressen.
Förskolebarnen arbetar utgående från språkmaterialet Lyckostjärnan och matematikmaterialet Lyckotal. Vi arbetar även med materialet Stegen, som är ett program för socialt och emotionellt lärande..
Vi vistas mycket ute i naturen, där vi genom lekar, iakttagelser och diskussioner tillsammans med barnen vill lära dem upptäcka naturens skönhet och möjligheter.
Vi betonar vikten av att röra på sig. Vi håller rörelsestunder, skidar, skrinnar m.m.
Vi följer kommunens läroplan för förskoleundervisningen.

Bamse-Skalman
040 7142 194
bamseskalman@kronoby.fi