Småbo förskola

Smabo forskolaSmåböndersvägen 663
68750 SMÅBÖNDERS

Förskolans målsättning

Småbo föskolas målsättning är att stärka språket, speciellt skolsvenska.

Den språkliga utvecklingen tränas fräsmt genom lek, vardagssituationer och samtal. Vi tränar även genom rim, ramsor, sånge, sagor och olika spel.

Ett annat viktigt mål är samarbetet mellan förskola och skola. Vårt mål är att övergången sedan blir så smidig som möjligt, när barnen börjar skolan. Därför samarbetar vi nästan dagligen. Vi har t.ex. pizzadag, gemensam Lucia morgon och ibland läser någon klass åt oss, gemensamma föräldramöten, öppet hus och daglig kontakt ute på gården. Vi lär oss att ta hand om varandra i vår lilla enhet. Både stora och små leker tillsammans ute.

Vi arbetar också för en mobbningsfri förskola. Mobbningsplanen uppdateras med jämna mellanrum.

Förskolans tema

Smabo hattVi följer de återkommande teman som kommer upp under året, men även teman som barnen själv är intresserade av. Det viktigaste temat som berör hela förskoleåret är att arbeta med det svenska språket. Att stärka språket inför det kommande skolåret är en viktigt eftersom så många kommer från ett tvåspråkigt hem, var finskan är stark.

De teman som vi arbetar med under året är: Hösten, julen, vintern, vändagen, påsken samt våren.

Under hösten gör vi utflykter med barnen i närmiljön för att se på naturen, grilla korv, plocka bär och se förändringar i naturen.

I december sätter vi förskole arbeten på paus och vi njuter och myser av allt spännande, som julen för med sig. Vi firar lilla jul, bakar pepparkakor, öppnar julkalender, firar lucia morgon tillsammans med skolan, övar inför julfest, läser julevangelium och pysslar julpynt.

På vintern skidar och skrinnar vi samt ränner med "pulkka". Vi pratar om djur som sover under vintern, ser på spår i naturen och under kalla dagar bakar vi eller arbetar ibland på datorn.

Vår vändags tradition har varit att be mor- och farföräldrar på vändags fest. Vi bjuder på lite program samt kaffe och dopp. Dagen har varit uppskattad.

Inför påsken läser vi om påsk händelsen, sjunger sånger, samt går på vår traditionella påskhäx vandring i byn. Vi besöker radhuset, butiken och människor som bor i närområdet och gläder dem med en sång eller ramsa. Vi gör påskpyssel och går på påskvandring till församlingshemmet.

När våren kommer är det dags för skolbesöken, första maj maskerad tillsammans med daghemmet och skolan. Vi rör oss mycket i naturen.

Vi har vårfest och tackar förskolebarnen för året, far på vårutfärd tillsammans med en annan förskolegrupp. Leker utelekar oftast tillsammans med skolan på rasterna.

Våra evenemang uppmuntrar barnen till samarbete, att tro på sig själva och att pröva på något nytt.

Personal
050 3559 109