Solrosen förskola

solrosen forskolaTastvägen 30
68410 NEDERVETIL

Dagvårdsledare

Yvonne Rönnqvist
050 9130 853
fornamn.efternamn@kronoby.fi

Förskolegrupper

Vitsippan och Blåsippan

Förskolans målsättning 

Trygghet, kärlek och respekt, både gentemot vuxna och andra barn, utgör grunden för vår verksamhet. Vi strävar till ett gott samarbetebåde med barnens föräldrar och skolan.

  • I vår förskola vill vi...

  • Se det enskilda barnet

  • Vara lyhörda för barnens behov

  • Uppmuntra och berömma

  • Vi vill skapa en inspirerande miljö där inlärning känns motiverande

  • Vi vill ge möjlighet för varje barn att utvecklas till harmoniska individer med en sund självkänsla och självkännedom

Förskolans tema

Nedervetils geografiska läge gör att tvåspråkigheten är stor. Detta medför ett stort behov av att satsa på språket. Genom olika sånger, lekar, rim, ramsor och andra språkövningar försöker vi stimulera och göra språket och språkmedvetenheten rolig och lustfylld.

Barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet vill vi bevara genom temaarbeten och projekt. Temaarbeten växlar utgående från barnens behov, önskningar och intressen. Vi försöker vara lyhörda och ta barnens idéer i beaktande när vi planerar vår verksamhet.

Matematiken är viktig och på förskolan lär vi oss den på ett lekfullt sätt. Vi vill väcka barnens intresse för vardagsmatematiken. Genom att undersöka, ta reda på och skapa tillsammans vill vi vidga barnens värld och skapa situationer där de kan växa.

Vi anser att rörelse är viktigt och att barn behöver röra på sig så mycket som möjligt. Gymnastiken och utevistelsen har därmed en mycket central roll i vår dagliga verksamhet. Vi använder flitigt skolans gymnastiksal. Vi vistas mycket ute under alla årstider. Vi skidar, skrinnar och går på promenader och njuter av naturen i vår omgivning.

Leken har en central roll i allt vi gör.

Personal
040 7142 204
solrosen.forskola (a) kronoby.fi