Stödformer

stodtriangel

Varje barn ska ha möjlighet att utgående från sina förutsättningar få stöd för växande och lärande. I första hand ska man stöda utvecklingen av barnets positiva jaguppfattning och sunda självkänsla, samt sörja för ett jämlikt medlemskap i gruppen. Det finns tre olika nivåer av stöd för växande och lärande: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

 

Information till vårdnadshavare

Stödtriangel

Blanketter