Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen omfattar åk 1 - 9, efter det kan man söka sig till andra stadiets utbildningar. I vår kommun har vi två skolor med åk 1 - 4, fem skolor med åk 1 - 6 och en skola med åk 7 - 9. I åk 1 - 6 handhas undervisningen av klasslärare medan ämneslärarna handhar undervisningen i åk 7 - 9.

För elever som behöver särskilt stöd finns speciallärare och skolgångsbiträden i skolorna.

Skola Adress Tel.   Åk Elever
Centralskolan Kronobyvägen 4 040 1590 691 Mats-Erik Käld 1-6 146
  68500 Kronoby 040 7142 171 Lärarrum    
Nedervetil skola Tastvägen 30 040 7142 177 Ann Hanhikoski 1-6 125
  68410 Nedervetil 050 3786 059 Lärarrum    
Norrby skola Skolvägen 170 040 1619 205 Östen Dahlskog 1-4 17
  68500 Kronoby        
Påras skola Flygfältsvägen 421 040 1619 302 Johan Boholm 1-4 41
  6850 Kronoby        
Småbönders skola Småböndersvägen 667 040 1619 374 Camilla Vesala 1-6 18
  68750 Småbönders        
Söderby skola Snårevägen 370 040 1619 326 Carola Huldén 1-6 18
  68500 Kronoby        
Terjärv skola Ringvägen 143 040 7142 182 Camilla Vesala 1-6 113
  68700 Terjärv 040 1968 700 Lärarrum    
Ådalens skola Kronobyvägen 6 050 3511 148 Tom Forsström 7-9 208
  68500 Kronoby 040 7142 167 Kansliet    
    040 7142 168 Lärarrum