februari

Vecka 6 är favoritmatveckan!


 Torsdag 9.2 informerar kommundirektör Malin Brännkärr och fritidskoordinator Kaisa Karlström alla intresserade om ungdomsfullmäktige, kan kl. 12.15.,


Rastaktiviteterna fortsätter i hallen som vanligt på tisdagar och torsdagar men utökas nu med första rasten på måndagar:

23.1 Innebandy i hallen

30.1 Fotboll i hallen                                                    

6.2 Evighetsbrännboll i hallen

13.2 Hitta ärtpåsar: start i Ulrikas klass 

20.2 Fotboll i hallen

6.3 Kurragömma i par: start i Ulrikas klass

Efter 6.3 måste nytt utrymme hittas pga studentskrivningarna.


Niorna bekantar sig de närmaste veckorna med olika studiealternativ antingen under föreläsningar eller genom studiebesök. Klassföreståndarna ger mer info.


Vi håller extra koll på frånvaron i vår. Kom ihåg att ansöka om ledighet i god tid innan resor o.dyl. Föräldrarna ska anmäla sjukfrånvaro varje dag, antingen i Wilma eller genom att ringa. Via länken ser du ett åskådligt schema över skolans förfarande vid elevfrånvaro.