mars

Idrottsdagen 14.3 gick väl. Elever åkte slalom, pimplade, bowlade, spelade bollspel, vandrade, besökte stallet och fotade. Vädret var inte det bästa men alla kom helskinnade hem! På Wilmas anslagstavla finns en länk till utvärdering av idrottsdagen.


Sjuorna och åttorna samt deras föräldrar har fått bekanta sig med tillvalsämnen för det kommande läsåret. Valet görs snart.


Niorna deltar i ett ICT-test av Turun yliopisto. De får besvara enkäten anonymt.


 

Skrivklubben samlas i datasalen på tisdagar 8-9.


Vi håller extra koll på frånvaron i vår. Kom ihåg att ansöka om ledighet i god tid innan resor o.dyl. Föräldrarna ska anmäla sjukfrånvaro varje dag, antingen i Wilma eller genom att ringa. Via länken ser du ett åskådligt schema över skolans förfarande vid elevfrånvaro.