Hem och skola

Ådalens Hem och Skola vill arbeta för ett gott samarbete mellan hem och skola. Genom att samla in medel och genom praktisk hjälp försöker hem och skolaföreningen sätta en guldkant på tillvaron för Ådalens skolas elever.

Årsmötet hålls vanligen i samband med sjuornas föräldramöte, men åttornas och niornas föräldrar är naturligtvis också välkomna!

Årsmötet väljer ny styrelse och fastställer medlemsavgiften.
Medlemsavgiften är 8e/medlem eller 6e/familj) som betalas in på konto Kronoby Andelsbank FI95 5553 0320 0138 99.

Hem- och skolaföreningens styrelse 2016-2017:

  •  

Varje klass väljer bland föräldrarna klassombud som fungerar som kontaktpersoner ifall klassen vill ordna fritidsaktiviteter för att föräldrar och elever ska lära känna varandra bättre.