Trivselregler i Ådalens skola


Skolans trivselregler uppgörs av skolans ledningsgrupp och elevkår.

Reglerna gäller alltid under skoltid, på skolresor och på skolans område

Med skoltid menar man arbetsdagen som läsordningen visar samt den tid som går åt att ta sig till och från skolan. Dessutom gäller reglerna under alla tillställningar och resor som ordnas av skolan. Med skolområde avser man skolans byggnader och gård samt vägar intill skolan.

 

 • Jag är artig och visar respekt mot alla i skolan.
 • Jag mobbar inte.
 • Jag lyder lärare och övrig personal.
 • Jag kommer i tid till lektionerna och ger mina klasskamrater arbetsro.
 • Jag lämnar mössan och ytterkläderna utanför klassrummet, festsalen och matsalen.
 • Jag använder varken mobiltelefon, kamera eller musikspelare på lektion eller i matsalen.
 • Jag går inte före andra i matkön och uppför mig väl i matsalen.
 • Jag håller skolans utrymmen, material och gård i snyggt skick.
 • Jag utsätter varken mig själv eller andra för faror under skoldagen.
 • Jag följer trafikreglerna på väg till och från skolan.
 • Jag uppför mig väl i bussen.
 • Jag parkerar cykeln eller mopeden på anvisad plats.
 • Jag håller mig inom skolområdet under skoldagen.
 • Vid skolans olika tillställningar i eller utanför skolan är jag en god lyssnare och en bra representant för min skola.
 • Jag använder inte tobaksprodukter eller andra droger under skoltid. Jag gör inte heller reklam för dessa produkter eller annat olämpligt.

Försittningar

De elever som bryter mot skolans regler får första gången en varning.
Upprepade förseelser leder till försittning. Det betyder att man tar den tidigare bussen (gymnasiebussen) och kommer till skolan till kl. 8.00 för att sitta av sitt straff. Föräldrarna underrättas alltid om försittningen.