Arbetsplan

Värdegrund och allmänna mål

Centralskolans värdegrund och allmänna mål för elevernas utveckling.

Motto: ”Mångsidighet”

VÅR SKOLA VILL:

SKAPA HOS ELEVEN:

 • en positiv livssyn
 • toleranta attityder
 • ärlighet
 • artighet och vänlighet
 • ansvarskänsla
 • en stark och sund självkänsla
 • samarbetsvilja

BEFRÄMJA

 • vetgirighet
 • kreativitet
 • sunt kritiskt tänkande
 • förståelse för andra kulturer och människor

VÄCKA:

 • intresse för kunskaper och färdigheter
 • medvetenhet om vårt kulturarv

GE:

 • fostran som bygger på grundskolelagen § 35
  "en elev skall utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt"