Arbetstider

Lektions- och rasttider

Lekt 1 09.00 - 09.50 rast 09.50 - 10.00
Lekt 2 10.00 - 10.45 matrast 11.00 - 11.15 (åk 1-4)
    rast 10.45 - 11.00 (åk 5-6)
Lekt 3 åk 1-4 11.15 - 12.00 rast 12.00 - 12.10
Lekt 3 åk 5-6 11.00 - 11.35/45 matrast 12.00 - 12.10 (åk 5-6)
Lekt 4 12.10 - 12.55 rast 12.55 - 13.15
Lekt 5 13.15 - 14.00 rast 14.00 - 14.15
Lekt 6 14.15 - 14.55