Presentation

Centralskolan ligger i centralorten i Kronoby kommun. Vi är grannskola till Ådalens skola och Kronoby gymnasium. Avståndet till närmaste stad, Karleby, är ca. 15 km och till Jakobstad är det ca. 25 km. Kronoby har tidigare varit en utpräglad jordbruksbygd men nuförtiden arbetar många inom industri och servicenäringar. Fritiden kan fyllas med intressanta aktiviteter, i synnerhet idrott och musik har många utövare i Kronoby.