Elevhandledare

Eleven har rätt att få handledning för sin inlärning och skolgång och inför val som ska göras i skolan. Handledningen kan ges av skolans lärare.

I årskurs 7 - 9 finns en särskild elevhandledare. Elevhandledaren är med och tar emot de nya sjuorna och följer upp elevens skolprestationer från sjuan till nian, vid behov ges enskild handledning. Alla nior ges handledning inför den gemensamma ansökan och elevhandledaren följer upp att eleven får studieplats på andra stadiet. Till elevhandledarens uppgifter hör också att administrera tillvalet och den praktiska arbetslivsorienteringen.