Hälsovårdare

Skolhälsovårdaren följer upp elevens fysiska, psykiska och sociala utveckling och hälsa genom regelbundna hälsokontroller på skolan. Skolhälsovårdaren fungerar som en fortsättning på barnrådgivningen. Skolhälsovårdaren strävar till att befästa sunda levnadsvanor hos eleven. Utöver detta träffar skolläkaren eleven för en noggrannare hälsokontroll tre gånger under elevens grundläggande utbildning.