Skolkurator

Skolkuratorn ger stödsamtal åt eleverna och handleder vårdnadshavare och lärare i fostringsfrågor. Både elever och föräldrar kan vända sig till skolkuratorn för att diskutera sådant som bekymrar. Skolkuratorn arbetar också för att stärka atmosfären och samarbetsandan i klassen och gruppen.

I årskurs 7 - 9 är skolkuratorn aktivt med i KiVa skola- och vänelevsverksamheten. Inför övergången till åk 7 träffar skolkuratorn alla elever i åk 6 under vårterminen.