Speciallärare

Elever som har svårigheter med inlärning eller skolgång har rätt till specialundervisning vid sidan av den övriga undervisningen. Specialundervisningen kan ges som kompanjonundervisning, i en smågrupp eller som individuell undervisning. För elever som beviljats särskilt stöd ges specialundervisning enligt de individuella mål som uppgjorts i den individuella undervisningsplanen.

Specialläraren utför även regelbundet läs- och skrivtest på skolans samtliga elever.