Läsårsplan

Skolans värdegrund

I vår skola vill vi:
- Skapa en trygg, trivsam och stimulerande inlärningsmiljö
- Respektera alla mänskors lika värde och uppföra oss väl.
- Skapa arbetsglädje och sköta arbetet med ansvar och omsorg.
- Uppmuntra varandra för att stärka allas självkänsla.

Ordningsstadga

- Ge arbetsro
- Rör dig gående och tyst inomhus
- Passa tiderna
- Var aktsam om egna, andras och skolans saker
- Var artig och hjälpsam
- Håll snyggt omkring dig
- Ha ett gott bordsskick
- Använd hjälm när du cyklar, skrinnar och åker slalom

Vi skapar trivsel och arbetsglädje genom:

- Att ingen mobbar
- Att alla tar ansvar för sitt arbete
- Att alla använder ett vårdat språk

Rasterna är trygga genom:

- Att alla håller sig på skolområdet
- Att ingen retar eller bråkar
- Att ingen kastar snöbollar
- Att ingen använder cyklar, skateboards el. dyl.
- Att lärare övervakar rasterna

Bedömning och utvärdering

Elevbedömningen sker kontinuerligt genom iakttagelser, frågor, förhör och prov.
Höstterminens utvärdering i åk 1-4 sker muntligt vid utvärderingssamtal med föräldrar och elev och/eller skriftligt med ett mellanbetyg med verbal bedömning. I åk 5-6 utdelas skriftliga mellanbetyg med sifferskalan 4-10 under höstterminen. Skriftliga läsårsbetyg ges i alla årskurser vid slutet av vårterminen. Bedömningen grundar sig på hela läsårets skolprestationer. Den skriftliga bedömningen i läsårsbetyget är verbal i åk 1-3 och bedöms med sifferskalan 4-10 i åk 4-6.