Eftis

eftisrubrik

Eftermiddagsverksamheten för skolbarn i Nedervetil arrangeras av Botnia 4 H.
Eftiskoordinator är Mona Ahlsved, tel 044-2559017

Tel. till Eftis: 044-2551037

Ledare för Eftisgruppen är Leila Hongell och Gerd Nyman.

Eftis är öppet alla skoldagar mellan kl. 12.30 - 17.00.
Eftis fungerar i förskolans lokaliteter i direkt anslutning till skolan.
Det här läsåret besöker ungefär 20 barn Eftis.
Till aktiviteterna hör utevistelse, pyssel, spel, lekar, sagostunder, mellanmål m.m.