HoS

Skolans Hem och skola -förening

Styrelsen 2014-2015:    
Mikaela Dahlbacka - ordförande 040 7639549 mikaela.dahlbacka@gmail.com
Johanna Vistbacka-Granlund - viceordf. 0400 651001 johanna.vg@gmail.com
Eva Fredriksson-Lidsle - sekreterare 040 5415734 efredrik76@hotmail.com
Mattias Finell - kassör 050 3873310 mattias.finell@gmail.com
Annelie Enfors - klassombud 040 5885671 annelie.carina@gmail.com
Robert Ståhl 044 7815326 stahl.robert@gmail.com
Petri Mustonen 050 5286846 mustakaapo@hotmail.com
Lotta Brännkärr   lotta.brannkarr@gmail.com
Robert Strandvall - lärarrepresentant 0500719537 robert.strandvall@kronoby.fi

Hej alla föräldrar!

Hem och Skola föreningen Solstrålen r.f. är en föräldraförening som verkar för att stärka sammanhållningen i skolan och förskolan. Vi vill stöda samarbetet mellan hemmen och skolan genom att stöda skolans arbete på olika sätt. Vi kan som enskilda föräldrar bidra till att öka våra barns trivsel i skolan.

Det finns mera info om föreningens verksamhet på: http://solstralen.hemochskola.fi/

Du kan även gilla oss på facebook!

Hyvät vanhemmat!

Hem och Skola föreningen Solstrålen ry on koulussamme toimiva vanhempainyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on tukea koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä lisätä lastemme viihtyvyyttä koulussa.

Löydät enemmän infoa toiminnastamme: http://solstralen.hemochskola.fi/

Tykkää meistä facebookissa!

Onsdagen den 27 oktober 2004 samlades intresserade föräldrar och lärare i skolan för att grunda Nedervetil skolas Hem och skola-förening - Solstrålen. Vi tror att vår hem och skola -förening ska bidra till att vi får in ännu mera sol i skolan.