Presentation

När vi prickar in vår skola på Kronoby kommuns karta, ligger den i mitten av kommunen. Skolan ligger högt uppe
på backen med Perho å flytande nedanför. I år kommer 124 elever till vår skola, och elevrekryteringsområdet är
Nedervetil kommundel. Eftersom distriktet är vidsträckt och genomkorsas av riksväg 13, som klassificeras som
farlig skolväg, kommer de flesta till skolan med taxi eller skolbuss.

I skolan undervisas elever i åk 1-6. Detta läsår har vi sex basundervisningsgrupper.

Bygden är känd för sin humor och positiva livssyn. Nedervetilborna brukar kallas ”Solskensfolket”. I skolan vill vi
förmedla samma livsinställning.

De flesta av våra elever har gått i förskola i daghemmet Solrosen. Eftermiddagsvård ordnas vid skolan med Leila
Hongell och Gerd Nyman som eftisledare. Efter åk 6 fortsätter eleverna i Ådalens skola i Kronoby.