Historik

Den första folkskolan i Nedervetil startade år 1878, detta trots att kommunalstämman vid två tillfällen förkastade förslaget om att en skola skulle grundas i Nedervetil. Majoriteten av bönderna ansåg att man klarade sig bra med den ambulerande skolan. Det var framför allt skolmästare Enqvist som hade gjort ett gott arbete ute i byarna med sin undervisning, som fick bönderna att anse att den ambulerande skolans undervisning räckte.
Den store tillskyndaren C.J.Slotte fick i privat regi i gång skolan trots flera besvär och skolan kom att inrymmas under tre år i Slottes eget hus i Murick.
Det första läsåret hade skolan 42 inskrivna elever i åldern 8-16 år. Efter tre år var ett skolhus klart och folkskolan blev nu kommunal och flyttade in i egna lokaliteter. I den f.d.Murick folkskola finns i dag Myrbo serviceboende. År 1898 kom skolan i Tast, senare Överby, i gång och här kunde man ta i bruk ett nytt skolhus år 1901. Den tredje som grundades var Haavisto skola år 1900. Senare började den kallas Norrby skola. Åbacka skola började år 1907 med sin verksamhet och Brännkärr (Pellas) år 1913. Skolan i Viitavesi, Heimbacka skola, startade år 1915. Långbacka skola tillkom år 1923 och Jolkka 1934.

Dessa åtta skolor har verkat i Nedervetil. Men redan i mittan av 1950-talet började elevunderlaget svikta på grund av flykten från landsbygden och den stora emigrationen till främst Sverige. Detta ledde till att den ena efter den andra skolan indrogs. Skolorna drogs in i följande ordning:

Långbacka 1954
Jolkka 1957
Heimbacka 1961
Norrby 1965
Brännkärr 1969
Murick 1969
Åbacka 1971

Från hösten 1971 undervisades alla elever i den år 1957 nybyggda skolan i Tast, som började kallas Nedervetil skola. År 1974 infördes grundskolan.