Arbetsplan

Vår skola och våra elever

NORRBY SKOLA är en liten skola där eleverna skall kunna känna sig trygga.

Förutom att eleverna skall få
- baskunskaper i att läsa, skriva och räkna

vill vi:

- skapa trygghet för alla
- lära eleverna visa hänsyn, vara vänliga och artiga
- utveckla självförtroendet och samarbetsförmågan
- lära eleverna taansvar
- befrämja vetgirighet, kreativitet och förmåga att tänka själv
- väckakänsla för miljön och allt levande samt väcka medvetenhet om vårt kulturarv och vår hembygd
- motivera eleverna att inhämta kunskaper och färdigheter
- uppmuntra eleverna att röra på sig tillräckligt för att befrämja hälsa och välbefinnande

  • Jag är bra.
  • Livet är värdefullt.
  • Jag tycker om mig.
  • Jag duger.
  • Jag har egna åsikter.
  • Jag klarar motgångar.
  • Jag fattar egna beslut.
  • Jag kan och jag uppskattar andra.

Några exempel på hur vi arbetar i Norrby skola för att nå målen:

Vi har eleven i centrum.
Alla elever skall bli sedda.
En skola för alla.
Elevvården har stor prioritet.
Vi diskuterar dagligen olika aktuella utmaningar i mötet med eleverna.
Vi söker hjälp utifrån då vi själva är osäkra och konfunderade.
Vi samarbetar flitigt med andra skolor.
Vi informerar hemmen med veckoblad.
Vi har små undervisningsgrupper.
Vi för en kontinuerlig och konstruktiv dialog i arbetslaget.
Vi fattar alla beslut gemensamt.
Vi är en KiVa skola.