Skoldagen

Morgonsamling hålls enskilt på måndag och gemensamt på fredag. Lärarna leder samlingen varannan vecka. Östen och Ann-Helén turas om att övervaka eleverna under rasterna. Vårt skolgångsbiträde, Sabina Grundvall , är också ute på rasterna. Städ- och kökstjänster sköts av ISS. Tellervo Holmgård serverar maten som tillreds vid Ådalens skola. Alla äter gemensamt. Dejourerna hjälper till att duka av och på och fungerar en vecka i gången. Vid olika projekt jobbar vi ofta i längre pass än vanliga lektioner.

Timresursen och timfördelningen

Från och med hösten 2006 har den nya läroplanen tagits i bruk för förskolan och hela den grundläggande utbildningen. Läroplanen för förskolan och den grundläggande utbildningen finns på Kronoby kommuns hemsida.

Läroplanen för förskolan och den grundläggande utbildningen finns på Kronoby kommuns hemsida.

Läsåret 2010-2011 har åk 1-2  20 timmar och åk 3  23 och åk 4  25 timmar. Två timmar är delningstimmar i slöjd/handarbete. Två timmar är delningar i språk. Specialläraren finns i skolan 5 h/vecka och arbetar med små elevgrupper eller som kompanjonlärare. Timresursen för skolan är 50 timmar vilket utnyttjas till fullo.

Timfördelningen

ÄMNEÅk 1Åk 2Åk 3Åk 4
Modersmål och litteratur 7 7 5 5
A1-språk finska   1 2 2
A2-språk engelska (frivillig)       2
Matematik 3 3 4 4
Miljö- och naturkunskap 2 2 2 3
Religion/Livsåskådning 1 1 1 1
Konst och färdighetsämnen MINIMUM 26 VT
Musik 1 1 2 2
Bildkonst 1 1 2 1
Slöjd 1 1 2 2
Gymnastik 2 2 2 2
Valfria ämnen 2 1 1 1
Elevens timantal 20 20 23 25

Enligt timfördelningen i Kronoby finns valfria ämnen: åk 1 har två, åk 2 har en  och åk 3och 4 har en timme. Detta läsår satsas två valfria ämnestimmar i åk 1 på slöjd och te/gy. Åk 2 har en slöjdtimme mera än som krävs. Åk 3 och 4 använder sin valfria ämnestimme på finska så att vardera klasserna har totalt 3 timmar finska i veckan. Vi satsar således extra på både finska,  teckning, gymnastik och slöjd. Under höstterminen har pengar tilldelats kommunen för att minska gruppstorlekarna. Vi kan dela så att Östen har finska med åk 3 eller 4 medan Sabina undervisar den andra gruppen i modersmål samtidigt.

I åk 3-4 samordnas undervisningen så att eleverna både i åk 3 och  i åk 4 har 2,5 h  miljö- och naturkunskap och 1,5 h bildkonst per läsår. Under två år blir det då totalt 5 h MN och 3 Te vilket timfördelningen förutsätter.

Stödundervisning ges 1 vh. åt de elever som tillfälligt behöver mera stöd och hjälp. Stödundervisningen kan ges på måndag eller onsdag kl. 12.30.