Tyngdpunkter och satsningar

De flesta större teman och projekt vi har är gemensamma för hela skolan. Elever från olika årskurser arbetar tillsammans och lär sig att samarbeta över årskursgränserna. Ett genomgripande tema under läsåret är ”Må bra”. Temat finns med under hela året i olika mindre delprojekt som första hjälp, hälsofostran, brandskydd, trafiksäkerhet, social kompetens m.m.

Social kompetens
Vi fortsätter träna elevernas sociala kompetens.
Vi vill lära eleverna att lättare förstå och hantera sina egna känslor. Samtidigt blir det lättare för eleverna att förstå andras känslor (= empati ).

Norrby skola är också  detta läsår en KiVa skola. KiVa skola programmet är en modell för att minska mobbning. Det har finansierats av undervisningsministeriet och utvecklats vid Åbo Universitet. Förkortningen KiVa bildas av orden Kiusamisen Vastainen eller Kiusaamista Vastustava, vilket betyder ”emot mobbning”.

Dessutom tränas den sociala kompetensen i åk 1-2 bl.a. genom "veckans känsla" där vi under en tid koncentrerar oss på en känsla som vi behandlar på olika sätt. Vi leker, sjunger, dramatisera och samtalar. Utöver detta är eleverna i åk 4 vänelever åt ettorna.

Natur och miljö
I mån av möjlighet försöker vi att ha naturen som klassrum. Vi besöker fågeltornet vid Hällörsfjärden. På hösten har vi en utedag i skog och mark tillsammans med Påras skola. Vi gör även andra naturutflykter under läsåret där vi vill få eleverna att upptäcka naturen i sin mångfald.
Norrby skola har förmånen att få vara fadderklass åt Naturskolan i Karleby. Sara Kåll besöker skolan 3-4 dagar och har undervisning, lekar och olika uppgifter för oss ute i naturen i vår närmiljö. En dag kommer att hållas vid Karleby naturskola vid villa Elba.

Läsning
Vi använder  läshörnan och alla böcker som Hem och Skola har köpt. Eleverna i åk 1-2 har en kvart om dagen - projekt och eleverna i åk 3-4 har kontraktsläsning. Vi läser också i form av bokcirklar. Under dagstidningsveckan i februari får alla elever en dagstidning varje dag. Vi lär oss hur en tidning kommer till, vi läser, diskuterar och arbetar med tidningen.

Kultur i skolan projekt
Vi planerar ett Kultur i skolan projekt med hantverk och musik under läsåret.

Datakommunikation
Vi fortsätter med användningen av datorn i undervisningen på många olika sätt.
Vi använder skriv-, rit- och undervisningsprogram och internet.

Fysisk fostran
Vi strävar till att vara ute och röra på oss så mycket som möjligt. Vi gör en medveten satsning på rörelse och motion. Eleverna skall bli vana att röra på sig även utanför den vanliga gymnastikundervisningen. Lekredskapen på skolgården utnyttjas flitigt som motorikträning under skoldagen.
Eftersom vi inte har en egen gymnastiksal planerar vi att besöka idrottshallen, ishallen, sportplanen och simhallen, ibland tillsammans med Påras skola.
Vi har friluftsdagar, idrottsdagar, skidar, simmar och går på skogspromenader. Vi ordnar  och deltar i olika motionskampanjer.