Norrby HoS

Norrby Hem och skola förening

Då direktionerna 2005 upphörde grundades Norrby hem och skolaförening som aktivt arbetar för skolans miljö.

I föreningens stadgar står att läsa:
Föreningens syfte är att företräda föräldraopinionen i frågor som gäller undervisning och fostran i förhållande till skola och samhälle och arbeta för samarbete mellan hem och skola vid Norrby skola samt bedriva verksamhet som bidrar till ökad trivsel i skolan och på skolgården.

För att uppnå sitt syfte samarbetar föreningen med skolans officiella organ samt bedriver informationsverksamhet, ordnar diskussionsmöten, utflykter och studiebesök samt annat som befrämjar ett gott samarbete.”

Norrby Hem och skolas styrelse består 2013-2014 av  Jennie Hästö, ordförande, Ann-Louise Käld, Annika Hästö, Sirpa Dahlbacka, Helga Dahlskog, Camilla Backnäs,  Ann-Helen Boholm, lärarrepresentant och suppleanter Lena Hellström och Beate Grundvall.