Presentation

Skolan grundades år 1897. Den har 24 elever och klasserna 1-2 och 3-4. Eleverna i årskurs 5 och 6 åker till Centralskolan i Kronoby. Norrby skola ligger mitt emellan Jakobstad och Karleby. Det är 20 km till städerna och 7 km till Kronoby.

Lärare
Ann-Helén Boholm
Östen Dahlskog

e-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi

Julia Ahlberg och Siv Nyberg är skolgångsbiträde..