Arbetsplan

Värdegrund

Vår skola är:

Naturnära
Praktisk
Individuell

Vår skola vill:

Skapa en trygg skola för alla
Lära eleverna visa hänsyn mot alla
Stärka elevernas självförtroende och samarbetsförmåga
Utveckla elevernas självkänsla
Väcka och stöda elevernas intresse för skolarbetet
Uppmuntra elevernas intresse för naturen, hembygden och fysisk fostran
Utveckla eleverna till självständiga individer som respekterar medmänniskorna och miljön.

Målet för skolans verksamhet är att ge eleverna de baskunskaper och färdigheter de behöver nu och i framtiden.

Undervisningen vilar på följande fyra hörnpelare:

Eleverna skall lära sig läsa
Eleverna ska lära sig räkna
Eleverna ska lära sig skriva
Eleverna skall lära sig ett gott uppförande.