Utvärdering

Påras skola följer samma bedömnings- och utvärderingsprinciper som kommunens övriga skolor med undervisning i årskurs 1-6.

I åk 1-2 hålls utvärderingssamtal i november. På vårterminen hålls utvärderingssamtal i februari – mars och vid läsårets slut ges ett läsårsbetyg.

I åk 3-4 hålls utvärderingssamtal i mitten av höstterminen och i december får eleverna en skriftlig verbal bedömning i form av ett mellanbetyg. På vårterminen kan vid behov utvärderingssamtal hållas och vid läsårets slut ges ett läsårsbetyg.