Presentation

Påras skola finns i Kronoby kommun, cirka fem kilometer från centrum av Kronoby i korsningen av Flygfältsvägen och Såkavägen.

Påras skola är en svenskspråkig skola med årskurserna 1 – 4. Vi arbetar huvudsakligen i två sammansatta klasser, årskurs 1 – 2 och årskurs 3 – 4. Eleverna kommer i första hand från före detta  Påras skoldistrikt, men skolan har också elever från Kronoby centrum.

Påras skola grundades redan år 1896. I dag är skolan en livskraftig läroinrättning med ett starkt föräldrastöd där eleverna står i centrum.