Temahelheter

Eftersom vår skola är och vill vara en naturnära skola kommer vi att fortsätta med naturen och naturupplevelser som ett huvudtema i skolans verksamhet.
Vi kommer vidare att fortsätta på de senaste läsårens satsning på att stärka elevernas sociala kompetens.
Eftersom skolan, tack vare donationer från Påras Hem– och Skola, kan förnya elevbiblioteket och anskaffa mera bredvidläsningsböcker av olika svårighetsgrad, kommer vi också detta läsår att ha läsning och litteratur som ett tema med olika läsprojekt.
Kronoby kommun uppnår under läsåret den aktningsvärda åldern 400 år och det kommer skolan naturligtvis att uppmärksamma. Projektet Kronoby 400 år inleds i slutet av september och kommer sedan att fortgå hela läsåret och kulminerar i en gemensam avslutningsfest med de andra skolorna i gamla Kronoby. Under året kommer vi att besöka historiska platser i Kronoby, arbeta med gamla hantverk, lära oss gamla sånger och lekar, forska om hur barn hade det förr i tiden och ta reda på så mycket som möjligt om Kronoby förr.
Senaste läsåret satsade vi mycket på kultur i och med vårt musikprojekt. Också i år kommer vi att samarbeta med Svenska Kulturfonden, men nu är det konst som gäller. Ann-Catrin Wikar kommer att vara dragare för ett konstprojekt med vikingar som tema. Projektet utmynnar i en utställning för föräldrar, syskon och andra intresserade.
Ett annat genomgående tema under läsåret kommer att vara hjälpsamhet. Vi kommer att uppmuntra och träna eleverna till att vara hjälpsamma både i skolan och hemma.
Sist men inte minst vill vi också slå ett slag för den fysiska fostran och kommer att försöka inspirera eleverna att röra på sig ännu mera än tidigare. Förutom att vi aktivt deltar i olika kampanjer och tävlingar har vi lyckats på en extra gymnastiktimme i veckan för årskurserna 1, 2 och 3.

Dessutom reserverar vi utrymme för andra impulsivt uppkomna projekt och teman.