Skolans värdegrund och trivselregler

                                Skolans verksamhetsidé och värdegrund

 • sanning, ärlighet, ansvar 
 • rättvisa, tolerans och respekt
 • stärka elevens självkänsla och samarbetsförmåga
 • befrämja elevens kommunikationsförmåga och basfärdigheter (läsa, skriva och räkna)
 • stimulera eleven till kreativitet, aktivitet och ansvar
 • utveckla en positiv syn på skolan och skolarbetet hos eleverna
 • lära sig goda seder och bruk

” Vad en elev än lär sig
måste han lära sig själv, eftersom ingen kan lära i hans ställe. ”

             

                                                                    Trivselregler

Den gyllene regeln :
Var mot andra som du önskar
att de andra skall vara mot dig.

 • Vi visar hänsyn och respekt mot andra.
 • Vi ger varandra arbetsro.
 • Vi lär oss ta ansvar för eget arbete, samt vår gemensamma egendom.
 • Vi följer lärarnas och personalens anvisningar.
 • Vi leker tillsammans och är goda kamrater.
 • Vi kommer i tid till morgonsamling och lektioner.
 • Vi varken springer eller ropar inomhus.
 • Vi plockar alltid i ordning efter oss.
 • Vi leker under rasterna på skolgården och kastar snöboll endast på ett bestämt område.
 • Vi äter lugnt och smakar på alla maträtter.

 

            Smabonders skola logo