Personal

Personal 2016-2017

Camilla Vesala             åk 4-6    rektor

Anna-Maria Furu        timlärare åk 1-3, skolgångsbiträde

Theresa Särs-Jebali       timlärare i slöjd

Sami Grannabba            speciallärare

Sonja Enqvist-Nyman    skolkurator

Erica Ivars                     skolpsykolog

Peggy Ljungberg          skolhälsovårdare

Småbönders HoS          vaktmästare

 Smabonders skola logo