HoS

 

Småbönders Hem och Skola- förening 2017-2018

Johnny Vidjeskog                      ordförande

Tom Storbacka                         viceordförande

Kristina Rönnlöf-Wistbacka     sekreterare

Andreas Nyman                         kassör

Michela Furu

Annika Vistbacka

Markus Storbacka     vaktmästarchef

Jennie Nykänen         lärarrepresentant

Smabonders skola logo