HoS

 

Småbönders Hem och Skola- förening 2016-2017

Johnny Vidjeskog                      ordförande

Tom Storbacka                         viceordförande

Kristina Rönnlöf-Wistbacka     sekreterare

Andreas Nyman                         kassör

Michela Furu

Annika Vistbacka

Markus Storbacka     vaktmästarchef

Camilla Vesala         lärarrepresentant

Smabonders skola logo