Presentation

Småbönders skola

Småbönders ligger ca 55 km från Kronoby centrum, ca 16 från Terjärv centrum och är den del av Kronoby kommun som ligger vid gränsen mot Vetil. I Småbönders har man nära kontakt över språkgränserna vilket ger den fina möjligheten att kunna komunisera på svenska och finska. Skolan är svenskspråkig.


Småbönders skola upprätthåller undervisning från  åk 1- 6. I lägenheten i nedre våningen finns även detta läsår en grupp med femåringar och förskolebarn som har egen lärare.  Själva skolbyggnaden är färdigställd 1950 och är en rätt rymlig stenbyggnad. I skolan finns 2 klassrum + en lägenhet (3r + k) som används som klassrum. Ytterligare två lägenheter finns. De är uthyrda som bostäder. Även matsal, slöjdsal och gymnastiksal finns. Byggnaden är i tre våningar + vindsvåning. Som klasslärare på skolan fungerar Camilla Vesala(rektor) och som timlärare detta läsår på skolan är Anna-Maria Furu och Theresa Särs-Jebali. Specialundervisningen handhas av Sami Grannabba .

Smabonders skola logo