Arbetsplan

Värdegrund och allmänna mål

Skolans värdegrund

Söderby skola är en naturnära skola där vi strävar till att

Skapa en trygg och stimulerande skolmiljö.
Stärka elevernas självkänsla och ge dem en positiv intsällning till sig själv.
Ge eleverna förmåga att samarbeta och ta ansvar.
Ge eleverna goda basfärdigheter som grund för fortsatta studier och arbetsliv.
Lära eleverna respektera andra människor och deras kulturer.
Värna om den finlandssvenska kulturen(seder och bruk).
Göra eleverna miljömedvetna så att de respekterar och bevarar naturen.
Lära eleverna visa hänsyn mot varandra såväl i skolan som utanför.

Skolans regler för trivsel och trygghet

 • Gå istället för att springa inne i skolan
 • Ta av dig skorna innan du går in i klassen
 • Placera dina ytterkläder prydligt vid klädkroken
 • Ge arbetsro åt dina klasskamrater
 • Ät inte tuggummi och godis i skolan
 • Använd cykelhjälm då du cyklar till eller från skolan
 • Använd inte mobiltelefonen utan lov i skolan
 • Använd ett vårdat språk
 • Avlägsna dig inte från skolans område utan lov
 • Var aktsam om skolans och kamraternas saker
 • Var mot kamraterna som du vill att de skall vara mot dig

Temahelheter / projekt under läsåret

 • En läsande klass är ett projekt där vi fortsätter med lässtrategier för att träna läsförståelsen hos eleverna.
 • Naturen kring skolan
 • Jultraditioner. Vi musicerar och pysslar med julen som tema. Eva-Lott Björklund engageras för att leda den musikaliska biten.

Dessutom kommer vi att ha temadagar i olika läroämnen.