HoS

Terjärv Hem och skola r.f

Terjärv Hem och skola r.f är Terjärv skolas egen föräldraförening. Föreningen grundades i januari 2005. Tanken med verksamheten är att på olika sätt stöda arbetet i Terjärv skola. En grundtanke är också att skapa samhörighet mellan elever, lärare och föräldrar. Föreningen har förbättrat skoltrivseln genom att bl. a. förbättra möjligheterna till lek under rasterna. Under hösten 2016 har ett flertal lekredskap inköpts och monterats på skolans gårdsplan.  

Föreningens styrelse fr o m oktober 2018-2019

 

Eva-Maria Broberg , ordf.

Linda Granö

Pontus Svartsjö

Camilla Särs

Kaisa Jaukkuri

Michaela Furu

Olga Stolyarova

Minna Bredbacka

Annika Albäck , lärarnas representant